تست استعدادیابی با مشارکت باشگاه بادرود و حضور مریم آزمون

تست استعدادیابی با مشارکت باشگاه بادرود و حضور مریم آزمون

به گزارش فوتبالدخت باشگاه بادرود تهران حاضر در لیگ دسته اول فوتبال زنان ایران قصد دارد یک تست استعدادیابی فوتبال در بخش بادرود برگزار کند.بر این اساس و طبق همکاری مشترک باشگاه بادرود تهران و مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان قرار است دختران...
برنامه مسابقات
جدول گلزنان
جدول لیگ فوتبال زنان

نمایش کامل جدول لیگ فوتبال زنان