ورود / عضویت
{title}
نام تیم: تیم فوتبال زنان کیان نیشابور
صاحب امتیاز:
زمین خانگی:
رنگ لباس:
تعداد بازیکنان ملی پوش: 2 بازیکن (بزرگسالان: 1 بازیکن، جوانان: 1 بازیکن، نوجوانان: 0 بازیکن، نونهالان: 0 بازیکن)
توضیحات:

آمار کیان نیشابور در

ویدئوهای کیان نیشابور