ورود / عضویت
1721 روز پیش
00
قشقایی شیراز 1397-12-24
10:00
همیاری ارومیه
نتایج

تاریخچه رویارویی قشقایی شیراز و همیاری ارومیه

1397-09-23همیاری ارومیه61قشقایی شیرازجزئیات
1397-12-24قشقایی شیراز00همیاری ارومیهجزئیات
1398-08-17قشقایی شیراز02همیاری ارومیهجزئیات
1398-11-18همیاری ارومیه10قشقایی شیرازجزئیات

اخبار قشقایی شیراز

اخبار همیاری ارومیه