93 روز پیش
50
پالایش گاز ایلام 1398-03-24
18:00
آذرخش تهران
سمیه فیضی (14 گل) برترین گلزنان سلاله شاطری (8 گل)
  • تاریخچه رویارویی
  • شرح مسابقه
  • بازیکنان
  • اخبار مسابقه
هفته 91397-11-12آذرخش تهران02پالایش گاز ایلاماطلاعات بیشتر
هفته 201398-03-24پالایش گاز ایلام50آذرخش تهراناطلاعات بیشتر
برنامه مسابقات
جدول لیگ
اخبار و مقالات