ورود / عضویت
تاریخ 1398/11/19 ساعت 16:03

با ثبت 27 گل در 16 هفته

سمیه خرمی پدیده گلزنی فوتبال زنان + پوستر

سمیه خرمی پدیده گلزنی فوتبال زنان + پوستر به گزارش فوتبالدخت برترین گلزن لیگ فوتبال زنان تا هفته شانزدهم 27 گل وارد دروازه حریفان کرده است. سمیه خرمی با ثبت 5 گل با ضربه سر، 3 گل با پای چپ و 19 گل با پای راست گلزن ترین مهاجم فصل جاری است.سمیه خرمی, وچان کردستان


دیدگاه شما
دیدگاه ها