جدول گلزنان لیگ فوتبال زنان ایران

بازیکنتعداد گلتیم
زهرا قنبری39شهرداری بم
سارا قمی28ملوان بندرانزلی
هاجر دباغی22سپاهان اصفهان
زهرا حاتم نژاد16راهیاب ملل مریوان
افسانه چترنور13شهرداری سیرجان
هدیه حسن زاده11همیاری ارومیه
الهام فرهمند10سپاهان اصفهان
لیلا معلم9پارس جنوبی بوشهر
فاطمه قاسمی9راهیاب ملل مریوان
شقایق روزبهان9سپاهان اصفهان
بهناز طاهرخانی9شهرداری بم
فروغ موری9ذوب آهن اصفهان
مونا حمودی8شهرداری بم
عاطفه ایمانی8پالایش گاز ایلام
صفورا جعفری7ذوب آهن اصفهان
ملیکا متولی7شهرداری سیرجان
فاطمه شعبان7همیاری ارومیه
سمیه فیضی7پالایش گاز ایلام
شبنم بهشت7شهرداری سیرجان
سمانه چهکندی6شهرداری بم
پروین فرهادی6ذوب آهن اصفهان
فاطمه سهرابی6شهرداری سیرجان
زهرا علیزاده6شهرداری سیرجان
فاطمه عادلی5ذوب آهن اصفهان
مانیا آسادوریان5سپاهان اصفهان
سهیلا نظام آبادی5شهرداری سیرجان
فاطمه گرائیلی4شهرداری بم
هانیه رحیمی4پارس جنوبی بوشهر
ثنا صادقی4راهیاب ملل مریوان
طاهره آزادی4پالایش گاز ایلام
سارا سبزواری4ذوب آهن اصفهان
فاطمه مخدومی4راهیاب ملل مریوان
زهرا پورحیدر3ذوب آهن اصفهان
شیوا فاضلی3سپاهان اصفهان
سلاله شاطری3آذرخش تهران
عاطفه رمضانی3شهرداری بم
مریم رهیده3سپاهان اصفهان
سرشین کمانگر3راهیاب ملل مریوان
سارا ظهرابی نیا3شهرداری سیرجان
فاطمه حسینی نژاد3پالایش گاز ایلام
زهرا سربالی3شهرداری بم
افسانه اقبال3ملوان بندرانزلی
کوثر عنبری3پالایش گاز ایلام
زهرا فتاحی فر3راهیاب ملل مریوان
سمانه قاشیه3ملوان بندرانزلی
مرضیه نیکخواه2سپاهان اصفهان
غزال محمدی2لران زاگرس
آرزو غیبی2همیاری ارومیه
سحر نصیری2پارس جنوبی بوشهر
یاسمن فرمانی2ملوان بندرانزلی
الهام عبدالرحمانی2ملوان بندرانزلی
وحیده ایثاری2ذوب آهن اصفهان
زهرا خضری2همیاری ارومیه
برنامه مسابقات
جدول لیگ
اخبار و مقالات
اینستاگرام فوتبالدخت