ورود / عضویت
لوگو تیم فراایساتیس کران فارس

فراایساتیس کران فارس

fara isatis karan
نام تیم: تیم فوتبال زنان فراایساتیس کران فارس
صاحب امتیاز / اسپانسر:
زمین خانگی:
رنگ لباس:
تعداد بازیکنان ملی پوش: 2 بازیکن (بزرگسالان: 1 بازیکن، جوانان: 1 بازیکن، نوجوانان: 0 بازیکن، نونهالان: 0 بازیکن)
توضیحات:

آمار فراایساتیس کران فارس در

بازیکنان فراایساتیس کران فارس

کادرفنی فراایساتیس کران فارس

اخبار فراایساتیس کران فارس

ویدئوهای فراایساتیس کران فارس