ورود / عضویت
لوگو تیم تیم ملی فوتبال زنان ازبکستان

تیم ملی فوتبال زنان ازبکستان

Uzbekistan
نام تیم: تیم فوتبال زنان تیم ملی فوتبال زنان ازبکستان
صاحب امتیاز / اسپانسر:
زمین خانگی:
رنگ لباس:
توضیحات:

بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ازبکستان

کادرفنی تیم ملی فوتبال زنان ازبکستان

اخبار تیم ملی فوتبال زنان ازبکستان

ویدئوهای تیم ملی فوتبال زنان ازبکستان