دادکان: حضور در ورزشگاه حق بانوان است

دادکان: حضور در ورزشگاه حق بانوان است

به گزارش فوتبالدخت به نقل از بانک ورزش، محمد دادکان در پاسخ به این پرسش که «فرهنگ کجای فوتبال ماست؟»، اظهار داشت: فرهنگ شامل؛ آداب، رسوم، باورها و دانش است که برخی از این‌ها تعاریف خاص و عام دارد. دیدید در دنیا بگویند باشگاه فرهنگی ورزشی رئال مادرید...
برنامه مسابقات
جدول گلزنان
جدول لیگ فوتبال زنان

نمایش کامل جدول لیگ فوتبال زنان