ورود / عضویت
1812 روز پیش
61
همیاری ارومیه 1397-09-23
10:00
قشقایی شیراز
نتایج

تاریخچه رویارویی همیاری ارومیه و قشقایی شیراز

1397-09-23همیاری ارومیه61قشقایی شیرازجزئیات
1397-12-24قشقایی شیراز00همیاری ارومیهجزئیات
1398-08-17قشقایی شیراز02همیاری ارومیهجزئیات
1398-11-18همیاری ارومیه10قشقایی شیرازجزئیات

اخبار همیاری ارومیه

اخبار قشقایی شیراز