93 روز پیش
90
شهرداری سیرجان 1398-03-24
18:00
سپیدار قائمشهر
افسانه چترنور (33 گل) برترین گلزنان زینب اسماعیلی (3 گل)
  • تاریخچه رویارویی
  • شرح مسابقه
  • بازیکنان
  • اخبار مسابقه
هفته 91397-11-12سپیدار قائمشهر04شهرداری سیرجاناطلاعات بیشتر
هفته 201398-03-24شهرداری سیرجان90سپیدار قائمشهراطلاعات بیشتر
برنامه مسابقات
جدول لیگ
اخبار و مقالات