1فاطمه قاسمی1379-11-26
2فاطمه گرائیلی1377-11-10
3هلیا پیل تن0000-00-00
4فاطمه شبان1381-08-13
5فاطمه مخدومی1379-11-26
6فاطمه امیری1379-10-20
7ملیکا متولیمدافع1377-02-16بابل
8مرضیه فیضیمدافع1380-01-02اصفهان
9فاطمه امینه برازجانیمدافع1376-03-13برازجان بوشهر
10محدثه زلفیهافبک1383-10-27
میانگین سنی تیم:
20.0
میانگین قد تیم:
0.0
میانگین وزن تیم:
0.0
برنامه مسابقات
جدول گلزنان
جدول لیگ فوتبال زنان

نمایش کامل جدول لیگ فوتبال زنان