93 روز پیش
05
لران زاگرس 1398-03-24
18:00
سپاهان اصفهان
فاطمه صفاراستگو (3 گل) برترین گلزنان هاجر دباغی (33 گل)
  • تاریخچه رویارویی
  • شرح مسابقه
  • بازیکنان
  • اخبار مسابقه
هفته 91397-11-12سپاهان اصفهان71لران زاگرساطلاعات بیشتر
هفته 201398-03-24لران زاگرس05سپاهان اصفهاناطلاعات بیشتر
برنامه مسابقات
جدول لیگ
اخبار و مقالات