24 روز پیش
14
همیاری ارومیه 1398-03-31
18:30
ذوب آهن اصفهان
هدیه حسن زاده (12 گل) برترین گلزنان فروغ موری (15 گل)
  • تاریخچه رویارویی
  • شرح مسابقه
  • بازیکنان
  • اخبار مسابقه
هفته 101397-11-19ذوب آهن اصفهان10همیاری ارومیهاطلاعات بیشتر
هفته 211398-03-31همیاری ارومیه14ذوب آهن اصفهاناطلاعات بیشتر
برنامه مسابقات
جدول لیگ
اخبار و مقالات
اینستاگرام فوتبالدخت